ผลงานสาขา

นักศึกษาสาขา ICT กลุ่มเทียบโอน ได้รับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ประจำปี 2564

รายละเอียดผลงาน

นางสาว ธิดาพร ศรีอ่อน และ นายธีรภัทร์ ธิบูรณ์บุญ นักศึกษาชั้นปี 3 กลุ่มเทียบโอน ปีที่เข้าศึกษา 2564 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ และได้รับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ซึ่งประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

https://www.eef.or.th/notice/true-potential-scholarship-02-04-21/
ผู้จัดทำผลงาน
นางสาว ธิดาพร ศรีอ่อน 
นายธีรภัทร์ ธิบูรณ์บุญ
วันที่ได้รับผลงาน

20 ส.ค 2564

รายละเอียด Post

วันที่

15 พ.ย 2564

เวลา

16:27:45

Post โดย

Admin
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE