ผลงานสาขา

นักศึกษาสาขา ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวิดีโอสั้น ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2564

รายละเอียดผลงาน

นักศึกษาสาขา ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวิดีโอสั้น ประเภทนักศึกษาทั่วไป ในโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างเสริมวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ประจำปี 2564
โดยประกาศผลการตัดสินในวันที่ 3 กันยายน 2564 

https://www.facebook.com/officerstudentubu/videos/respawn/1320074288438645/
ผู้จัดทำผลงาน
นายสหัสวรรษ วงศ์สวัสดิ์
นายวัชระ คำหล่อ
นายธนวัฒน์ ลัดดา
นายณัฐวุฒิ สุดาชม
นายอธิวัฒน์  สุริวงค์
วันที่ได้รับผลงาน

3 ก.ย 2564

รายละเอียด Post

วันที่

28 ม.ค 2565

เวลา

14:10:34

Post โดย

Admin
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE