ศิษย์เก่า

ชื่อ-นามสกุล ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบ ที่ทำงานปัจจุบัน ตำแหน่ง
นายกสิน สารสิทธิ์ 2562 2564
นายกานต์ สรรพสาร 2562 2564
นายจิณวัสส์ งานสัมพันธฤทธิ์ 2562 2564
นายชวลิต บุญทวี 2562 2564
นายธนัชไชยพงษ์ เพชรสงคราม 2562 2564
นายปริญญา เรืองแสน 2561 2565 Hell Factory Co.,Ltd. Back-end Developer
นายฝันเด่น ศรีวะรมย์ 2561 2565 Hell Factory Co.,Ltd. Ux/Ui & Graphic design
นายพฌิกา ศรีละวรรณ 2561 2565
นายรณกร ปลื้มมณี 2561 2565
นายระพีพัฒน์ สุโพธิ์ 2562 2564
นายศตวรรษ พิมพ์เพ็ง 2561 2565 บริษัท รีฟัน จำกัด Developer
นายศรพิชัย สุดเพียร 2561 2564
นายศุภกร รุจิเรก 2562 2564
นายศุภวัฒน์ สีนาสันต์ 2561 2565 บริษัท รีฟัน จำกัด UX/UI & Graphic Design
นางสาวสุภาพร บุญผุย 2562 2564
นายอภินันท์ ภูแก้ว 2561 2565 Sirisoft Software Developer
นายอรรถพล พงษ์สุวรรณ 2560 2564
นายอิทธิพล สะอาด 2562 2564
นายเวธฑิตา หล้าคำ 2561 2565

เพิ่มข้อมูล


*** หมายเหตุ : รูปแบบการเพิ่มข้อมูล ** รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ปีที่เข้าศึกษา ปีที่จบ **

ตัวอย่าง : "61114340480 นาย อภินันท์ ภูแก้ว 2560 2564"

X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE