ผลงานสาขา

นักศึกษาสาขา ICT ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Cer

15 ก.พ 2565 Admin

นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 18 คน ทำข้อสอบ Unity Test ได้คะแนนเป็น 600 อันดับแรกของประเทศ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer 

หลักสูตรขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตร ICT ผ่านการพิจารณาการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียนจาก SciPark

28 ม.ค 2565 Admin

หลักสูตร ICT ผ่านการคัดเลือกในโครงการการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในห้องเรียน จาก Science Park ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 2 โครงการคือ
1. โครงการผลิตผู้ประกอบการในรายวิชา การบริหารระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย   (ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น)
อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์สาขา ICT ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอแบบ Poster งานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. 2564

28 ม.ค 2565 Admin

อาจารย์อาทิตย์ บุญเริง อาจารย์ประจำสาขา ICT ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอแบบ Poster ในผลงาน การพัฒนาเกมการ์ดรูปสัตว์เพื่อเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. 2564  เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขา ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวิดีโอสั้น ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2564

28 ม.ค 2565 Admin

นักศึกษาสาขา ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวิดีโอสั้น ประเภทนักศึกษาทั่วไป ในโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างเสริมวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ประจำปี 2564
โดยประกาศผลการตัดสินในวันที่ 3 กันยายน
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขา ICT เป็นตัวแทน Pitching ผลงานระดับปริญญาตรีในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2564

15 พ.ย 2564 Admin

นายกานต์  สรรพสาร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้นำเสนอและแสดงผลงาน Pitching ในหัวข้อ “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน สะสมระยะทางวิ่งและเก็บขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม” ที่คณ
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขา ICT กลุ่มเทียบโอน ได้รับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ประจำปี 2564

15 พ.ย 2564 Admin

นางสาว ธิดาพร ศรีอ่อน และ นายธีรภัทร์ ธิบูรณ์บุญ นักศึกษาชั้นปี 3 กลุ่มเทียบโอน ปีที่เข้าศึกษา 2564 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ และได้รับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ซึ่งประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564


            
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE