ผลงานสาขา

นักศึกษาสาขา ICT เป็นตัวแทน Pitching ผลงานระดับปริญญาตรีในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2564

รายละเอียดผลงาน

นายกานต์  สรรพสาร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้นำเสนอและแสดงผลงาน Pitching ในหัวข้อ “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน สะสมระยะทางวิ่งและเก็บขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม” ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564


https://www.ubu.ac.th/new//news_read.php?id=19919
ผู้จัดทำผลงาน
นายกานต์  สรรพสาร
วันที่ได้รับผลงาน

18 ส.ค 2564

รายละเอียด Post

วันที่

15 พ.ย 2564

เวลา

16:28:46

Post โดย

Admin
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE