ผลงานสาขา

นักศึกษาสาขา ICT ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Cer

15 ก.พ 2565 Admin

นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 18 คน ทำข้อสอบ Unity Test ได้คะแนนเป็น 600 อันดับแรกของประเทศ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer 

หลักสูตรขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขา ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวิดีโอสั้น ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2564

28 ม.ค 2565 Admin

นักศึกษาสาขา ICT ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวิดีโอสั้น ประเภทนักศึกษาทั่วไป ในโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างเสริมวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ประจำปี 2564
โดยประกาศผลการตัดสินในวันที่ 3 กันยายน
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขา ICT กลุ่มเทียบโอน ได้รับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ประจำปี 2564

15 พ.ย 2564 Admin

นางสาว ธิดาพร ศรีอ่อน และ นายธีรภัทร์ ธิบูรณ์บุญ นักศึกษาชั้นปี 3 กลุ่มเทียบโอน ปีที่เข้าศึกษา 2564 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ และได้รับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ซึ่งประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564


            

15 พ.ย 2564 Admin

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งข้อเสนอโครงการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปประกวดที่ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 หรือ NSC 2021  ที่จัดโดย NECTEC  ซึ่งผลการคัดเลือก ผลงานของ
อ่านเพิ่มเติม
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE