ผลงานสาขา

หลักสูตร ICT ผ่านการพิจารณาการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียนจาก SciPark

28 ม.ค 2565 Admin

หลักสูตร ICT ผ่านการคัดเลือกในโครงการการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในห้องเรียน จาก Science Park ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 2 โครงการคือ
1. โครงการผลิตผู้ประกอบการในรายวิชา การบริหารระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย   (ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น)
อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาสาขา ICT เป็นตัวแทน Pitching ผลงานระดับปริญญาตรีในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2564

15 พ.ย 2564 Admin

นายกานต์  สรรพสาร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้นำเสนอและแสดงผลงาน Pitching ในหัวข้อ “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน สะสมระยะทางวิ่งและเก็บขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม” ที่คณ
อ่านเพิ่มเติม
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE