ผลงานสาขา

หลักสูตร ICT ผ่านการพิจารณาการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียนจาก SciPark

รายละเอียดผลงาน

หลักสูตร ICT ผ่านการคัดเลือกในโครงการการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในห้องเรียน จาก Science Park ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 2 โครงการคือ
1. โครงการผลิตผู้ประกอบการในรายวิชา การบริหารระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย   (ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น)
2. โครงการผลิตผู้ประกอบการในรายวิชา กลยุทธ์และการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ ICT  (ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร)


ผู้จัดทำผลงาน
ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น
ผศ.ดร.วงกต ศรีอุไร
วันที่ได้รับผลงาน

9 ต.ค 2564

รายละเอียด Post

วันที่

28 ม.ค 2565

เวลา

22:42:12

Post โดย

Admin
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE