ผลงานสาขา

นักศึกษาสาขา ICT ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer ในระดับประเทศ

รายละเอียดผลงาน

นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 18 คน ทำข้อสอบ Unity Test ได้คะแนนเป็น 600 อันดับแรกของประเทศ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมและสอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล Unity Certified User: Programmer 

หลักสูตรขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ


ผู้จัดทำผลงาน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
กฤติน หวังยศ
กุลนาถ ปิ่นเมือง
เกียรติศักดิ์ เกษรชื่น
ญาณิกา กิ่งมะทา
ณัฐพล จุฬา
ณัฐวัตร คำศรี
ณัฐวุฒิ กุลพรม
ณัฐวุฒิ สุดาชม
ทอแสง บุญสนิท
ธนวัฒน์ ลัดดา
ธนาดุล ยืน
วันที่ได้รับผลงาน

15 ก.พ 2565

รายละเอียด Post

วันที่

15 ก.พ 2565

เวลา

22:50:38

Post โดย

Admin
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE