ผลงานสาขา

หลักสูตร ICT ผ่านการพิจารณาการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียนจาก SciPark

28 ม.ค 2565 Admin

หลักสูตร ICT ผ่านการคัดเลือกในโครงการการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในห้องเรียน จาก Science Park ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 2 โครงการคือ
1. โครงการผลิตผู้ประกอบการในรายวิชา การบริหารระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย   (ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น)
อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์สาขา ICT ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอแบบ Poster งานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. 2564

28 ม.ค 2565 Admin

อาจารย์อาทิตย์ บุญเริง อาจารย์ประจำสาขา ICT ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอแบบ Poster ในผลงาน การพัฒนาเกมการ์ดรูปสัตว์เพื่อเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. 2564  เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที
อ่านเพิ่มเติม
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE