ผลงานสาขา

อาจารย์สาขา ICT ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอแบบ Poster งานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. 2564

รายละเอียดผลงาน

อาจารย์อาทิตย์ บุญเริง อาจารย์ประจำสาขา ICT ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอแบบ Poster ในผลงาน การพัฒนาเกมการ์ดรูปสัตว์เพื่อเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. 2564  เรื่อง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน"  (Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption) วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564


https://cufst.science.cmu.ac.th/content.php?id=28
ผู้จัดทำผลงาน
อาจารย์อาทิตย์ บุญเริง
วันที่ได้รับผลงาน

19 พ.ย 2564

รายละเอียด Post

วันที่

28 ม.ค 2565

เวลา

22:29:56

Post โดย

Admin
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE