แขนงวิชาเอก

Game Technology and Digital Content Creation

เทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ (Game Technology and Digital Content Creation)

อาชีพที่รองรับ

  • ผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content Creator)
  • ผู้พัฒนาเกม (Game Developer)
  • แอนิเมเตอร์ (Animator)
  • ผู้พัฒนา UX / UI (UX/UI Developer)
  • ผู้พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media Developer)
  • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
  • ผู้ผลิตโมเดลสามมิติ (3D Modeler)

Description

เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการพัฒนาเกมแบบ 2มิติ 3มิติ การออกแบบและพัฒนาสื่อและคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ การผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่องานทางธุรกิจ

X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE