ผลงานสาขา

รายละเอียดผลงาน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งข้อเสนอโครงการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปประกวดที่ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 หรือ NSC 2021  ที่จัดโดย NECTEC  ซึ่งผลการคัดเลือก ผลงานของนักศึกษาสาขา ICT จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งนศได้ไปแสดงผลงานต่อคณะกรรมการในวันที่ 16 ตุลาคม 2563  
จำนวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน ดังนี้
1. ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคซึมเศร้าด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมส่ง
3. การพัฒนาเกม Beat Ex: อุปกรณ์ IoT เพื่อเสริมทักษะของกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับ ตาและเสียง ของเด็ก
4. เกมประกอบบ้านเรือนไทย 4 ภาค ด้วยเทคโนโลยีเวอร์ชวลเรียลลิตี้ผู้จัดทำผลงาน
นางสาวชลิดา ดันนอก , นางสาวศุภรักษ์ หอมเงิน, นายสรรเสริญ ทัดเทียม, นายวิเชียร วงษ์ศรีแก้ว
วันที่ได้รับผลงาน

5 ก.พ 2563

รายละเอียด Post

วันที่

15 พ.ย 2564

เวลา

16:26:03

Post โดย

Admin
X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE