แขนงวิชาเอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบไปด้วย 3 วิชาเอก

10

Teachers

62

Courses

48

Students

7

Portfolios

ข่าวและกิจกรรม

ICT-UBU Media

X line qrcode

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อน LINE

โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วยตัวสแกนโค้ดในแอป LINE